sulyginti

sulyginti
sulýginti tr. 1. R108 padaryti lygų paviršių: Tešla pilama į kepamąją skardą, jos paviršius sulyginamas šaukštu . Sutrypė, sulygino duobę ir, paskubom metęs kastuvą, užėjo už tvarto P.Cvir. Ant tų šiaudų užpylė žemių; po tam jas sulygino VoK133. Aš suprašysiu pulką bernelių, kad sulygintų lygias pieveles LTR(Bgs). | prk.: Bet motina visus šiurkštumus nuglosto, sulygina P.Cvir. 2. padaryti lygaus didumo, aukštumo…: Nelygius galus sulýgink J. | refl.: Kalnai ir pakalnės susilygins A1885,88. Šulnelis ėmė ir susilygino su žeme – nepažinti, kur anas ir buvo tenai Aru25(Dv). 3. SD355 nubraukti (pripiltą biralų indą, kad būtų lygus su kraštais). 4. sudaryti lygų skaičių: Išsitraukė bačkelę pinigų, sumetė gautus ir sako: dėku Dievu, jau penkius šimtus sulýginau BM204. 5. sutaikyti, sugretinti: Kad bus butelis, tai aš jus sulýginsiu Švnč. | refl.: Susilýginu, susigadiju R5. 6. refl. Q113 suderėti, sulygti. 7. refl. pasivyti (einantį, važiuojantį): Aš greitesnis, – tarė, susilyginęs su ja S.Čiurl. Raitas su pėsčiu susilýgino Dglš. 8. refl. kartu, greta sustoti: Pirmiau reikia susilýginti, o tik paskuo pradėti abudum iš karto bėgti Vkš. Palauk, susilyginsim, kartu pradėsim bėgt! BM166. 9. PK140, SD320 sustatyti, palyginti su kuo, norint nustatyti panašumą arba skirtumą: Sulyginamoji gramatika Blv. Sulygintinas laipsnis (comparativus) LTI233. Jau Bopas savo sulyginančiamęje kalbomokslė[je] išmetė sz iš lietuviškų žodžių Jn. | Toks jose (pasakose) nesulygintas (nepaprastas) stiliaus dailumas LTII94. 10. padaryti be skirtumo, suniveliuoti: Klauso baudžiauninkai šiurpių žodžių apie mirties visagalybę, kuri visus sulyginsianti: karalius, ponus ir juos, paprastus žmones V.Myk-Put. Duobė visus sulygina – ir turtingus ir galingus, prasčiokus ir garbingus KrvP(Tl).suvienodinti: Sulýgino dabar kalendorius visam pasauly Krm. 11. R167 padaryti tolygų, prilygstantį kam: Sulygina tą miestelį visūse privalumūse su Kauno miestu M.Valanč. | refl.: Raitas jojo ir plaukė taip gerai, jog čia niekas negalėjo su juo susilyginti J.Balč. Mes, girdi, gyvenam gerai, ale su broliu mums nesusilýgint BM211. Kur tu čia su juo susilyginsi! Plv. Ūgiu susilýginti 84. 12. R262 imituoti, kopijuoti. 13. sueiti, sukakti (apie metus): Jam gegužės mėnesį susilygino šešiolika metų Ukm. 14. prikišti svetimavimą su kitu (vyru, moterimi): Šeiminykė mane su sa[vo] vyru sulýgino, sako: ragana tu, su ma[no] vyru užsiimdai! Vlk. 15. žr. palyginti 7: Retai sulyginti tematysi kregždę, tupinčią ant kraiko J.Jabl.
sulýginamai adv.: Tebėra neišnaikinti tos sulyginamai mažos salelės plėšrieji žvėrys J.Balč. sulýgintinai adv.: Raginių indų bei kaušų vartojimas … sulygintinai dar nelabai seniai pasibaigė LTII110.
◊ su žemè sulýginti visiškai sunaikinti: Insterburgo pilį su žeme sulygino S.Dauk. Keršijo su žeme sulyginti anus S.Stan. Užėjo ledai ir išmušė jo tuos miežius teip, kad su žeme sulygino! BsPIV126.
\ lyginti; aplyginti; atlyginti; įlyginti; išlyginti; nulyginti; palyginti; prilyginti; sulyginti; užlyginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sulyginti — sulýginti vksm. Sulýginti áikštę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dengtuvas — dengtùvas sm. (2) 1. kuo dengiama, apdangalas: Stalą ketinau apdengti su kitu dengtuvù Als. Rykus reikia uždengti dengtuvėliais prš. 2. prietaisas sulyginti stogui (dengiant): Paduok stogui sulyginti dengtùvą Č. 3. skydas: Kad žemė po tavim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulaidyti — tr. 1. vieną po kito suleisti kur: Sulaidžiau gyvolius ir išejau į miestą Šts. 2. sunaudoti mėtymui, išmėtyti: Aš sulaidžiau du maišus akmenų į kviečius ant žvirblių Žvr. 3. supilti, sukratyti: Kildytą pieną sulaidyti į kruopynę be druskos, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tornadas — tornãdas dkt. Keli maži̇̀ miestẽliai bùvo sulýginti su žemè per tornadùs, siaũtusius JAV …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apglituoti — 1. refl. apsitraukti gleivėmis: Numazgotas sūris vėl apsiglituoja Ėr. 2. tr. sulyginti: Pabaigus minkyti, viršų gražiai sulygina, sušlaksto vandeniu ir apglituoja Kp. glituoti; apglituoti; paglituoti; priglituoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplyginti — tr. K 1. padaryti lygesnį paviršių: Nelygias dirvas reikėtų aplyginti rš. Žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų vanduo rš. Stiklo popierium ir dilde aplyginome aštrius kartono kraštus rš. Aplyginkit kapą ir eikit namo Ds. 2. Vrnv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvežti — apvèžti, àpveža (apìveža r.), àpvežė (apìvežė r.) tr. 1. Sut, K, J, LL117, Š, Rtr, BŽ299, KŽ, DŽ1 vežant apsukti aplink: Aplink apìvežiau, [našlės kraičio] kubilus atavežiau namo vė Švnč. 2. vežant į daugelį vietų nugabenti: Važiuokim su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlyginti — K 1. tr. padaryti lygų: Nelygų galą rąsto atlygink J. Reikia stiklo galą atlyginti Ėr. 2. tr. lygiai nustatyti, sureguliuoti (svarstykles): Svarstyklės atlygintos puikiausiai Ėr. 3. tr., intr. Sch107, Lp, Skr užmokėti, atsiteisti: Už sužeidimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšerpetoti — 1. intr. N, Š, Klp, Krkl, Užv, Varn, Snt, Grš, Vv, Skr, Stak, Šd, Ėr, Žml, Lnkv, Jnš, Sb, Ds, Kur atplyšti prie nagų šerpetoms: Atšerpetoj pirštai B. Panagiai atšerpetojo, t. y. šerpetomis nuėjo J. Bulbes kad renki, kaip atšerpeto[ja] pirštai!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išglostyti — tr. sulyginti, išdailinti: Plaukai visada sušukuoti, išglostyti Rod. glostyti; apglostyti; atglostyti; išglostyti; nuglostyti; paglostyti; priglostyti; suglostyti; užglostyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”